Zużycie

W ciągnikach rolniczych stosowane są prądnice prądu stałego, przeważnie z regulacją napięciową. Prądnica z regulatorem stanowią zespół urządzeń ściśle ze sobą współpracujących. Dlatego też niedomagania jednego z nich odbijają się na prawidłowości pracy drugiego. Zużycie prądnicy może być dwojakiego rodzaju:
- zużycie mechaniczne, do którego zalicza się między innymi zużycie szczotek, komutatora, łożysk tocznych, czopów wału, uszczelek i połączeń śrubowych,
- zużycie elektryczne, do którego zalicza się przepalenie izolacji, uzwojeń oraz zwarcia. W wyniku zużycia na bieżni komutatora występują zanieczyszczenia, porysowania i ślady nadpalenia oraz wystaje twarda izolacja mikowa. Ponadto bieżnia może ulec owalizacji, gdy tymczasem dopuszczalna jej wartość wynosi 0,05 mm. Jeżeli bieżnia ma niebieskawy odcień,, świadczy to o przegrzaniu komutatora, które powstają zazwyczaj w wyniku zbyt dużego docisku szczotek lub wskutek wadliwie działającego regulatora. Przy nierównościach bieżni komutatora powstaje zjawisko iskrzenia Ma ono miejsce także przy zbyt małym docisku szczotek do komutatora.